Nguyễn Quang Toản
Nguyễn Quang Toản
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 439 lượt xem

Huệ mình muốn biết số dư tk của ng ty đến thời điểm hiện tại

cô Huệ ơi cho e hỏi mình muốn biết số dư tk của công ty đến thời điểm hiện tại là xem ở sổ nào vậy cô

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 439 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Quang Toản 00:09 - Sep 15, 2020

số dư tài khoản ngân hàng hay số dư các tài khoản?

Số dư ngân hàng bạn tra soát trực tiêp tại ngân hàng

số dư trên báo cáo các tài khoản bạn xem  báo cáo kỳ trước để lấy số dư vào đầu kỳ này, vd giờ bạn muốn lấy số dư cho đầu kỳ năm 2020 thì bạn lấy số dư bctc của 2019, xem trực tiếp trên hệ thống nộp từ khai điện tử, xem trên sổ sách cty lưu hoặc trên phần mềm/ file làm báo cáo của cty

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Quang Toản 15:09 - Sep 15, 2020

số dư tiền mặt tại thời điểm 15/09/2020 xem sổ nào ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Quang Toản 16:09 - Sep 15, 2020

bạn xem trên sổ quỹ tiền mặt cty bạn đó, 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội