PHAN THỊ OANH
 PHAN THỊ OANH
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 236 lượt xem

Bài 15 Tìm hiểu về tùy chọn trong Excel và những thiết lập khác em vào Excel

Bài 15. Tìm hiểu về tùy chọn trong Excel và những thiết lập khác: em vào Excel Options/ Use this as the default font: Times New Roman nhưng tại sao khi em vào lại thanh công cụ Home thì font chữ vẫn là Calibri

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 236 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
 PHAN THỊ OANH 07:09 - Sep 18, 2020

Chào bạn bạn nhấn ok rồi tắt excel đi và khởi động lại xem.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội