Trần Âu Hoàng My
Trần Âu Hoàng My
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 168 lượt xem

Máy Macbook của mình chọn Shift+Fn+F3 nhưng không work vậy mình cần phải chỉnh

Máy Macbook của mình chọn Shift+Fn+F3 nhưng không work, vậy mình cần phải chỉnh gì thêm không?

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 168 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Âu Hoàng My 16:11 - Nov 28, 2020

bạn thử bôi đen chữ rồi bấm Shift+Fn+F3 nha, máy mình làm được nè *team Mac*

Vỗ tay vỗ tay
Trần Âu Hoàng My 15:05 - May 25, 2021

m dùng máy mac mà cũng k làm được như vậy

Vỗ tay vỗ tay
Trần Âu Hoàng My 17:05 - May 25, 2021

Chào bạn bạn thử  bấm Shift+Fn+F3

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội