Nguyễn Tiến Trung
Nguyễn Tiến Trung
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 158 lượt xem

xin đáp án của phần Sheet 6 (BaoCao02) Excel01_Chuyên đề 5_Dữ liệu và

Cho em xin đáp án của phần Sheet 6 (BaoCao02) Excel01_Chuyên đề 5_Dữ liệu và báo cáo Kho với. Em viết Công thức cho ô D6, với tháng 4 và công ty D của câu hỏi số 55 như trong phần KQ thì chỉ có 2 dòng đầu đúng, còn lại sai. : =SUMIFS(Data1_MaHang, Data_MaHang, BaoCao02!$B6, Data_Nhap!$A$3:$A$32, ">="&$F$3, Data_Nhap!$A$3:$A$32, "<="&$G$3). Còn câu 56 em cũng không biết đáp án.

https://imgur.com/a/9ep5BlZ

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 158 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tiến Trung 14:09 - Sep 29, 2020

Chào bạn bản tải phần đáp án về nhé, chương 17

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội