Trần Văn Tuyên
Trần Văn Tuyên
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 245 lượt xem

Có những ng cụ nào hỗ trợ trong y học Toán không

Có những công cụ nào hỗ trợ trong dạy học Toán không

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 245 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Văn Tuyên 09:11 - Nov 03, 2020

chào bạn bạn vào insert>>symbols và chọn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông