Đỗ Ngọc Tím
Đỗ Ngọc Tím
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 204 lượt xem

Hướng dần giúp em Em có 1 cột giá trị ( số tiền) tương ứng Cột A Em muốn

Hướng dần giúp em : Em có 1 cột giá trị ( số tiền) tương ứng Cột A. Em muốn tạo thêm 1 cột mà điều kiện ( nếu giá trị ở cột A là Null thì " CHI" ngược lại thì "THU" ) . Nhờ thầy chỉ giúp em . Em cảm ơn!


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 204 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Ngọc Tím 11:11 - Nov 09, 2020

Null thì mình dùng Blank đó bạn, ví dụ: =IF(Trường dữ liệu = Blank(),"CHI","THU")

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông