Nguyễn Thu Huyền
Nguyễn Thu Huyền
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 172 lượt xem

sao Power Point của mình không vào conver được mà nếu tại máy thì sao

sao Power Point của mình không vào conver được mà nếu tại máy thì sao Word của mình lại có ,Icon cũng vậy bạn chỉ mình với


Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 172 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thu Huyền 09:11 - Nov 07, 2020

Chào bạn bạn đang sử dụng phiên bản office nào?

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thu Huyền 07:11 - Nov 10, 2020

mình đang dùng 365 bạn

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thu Huyền 09:11 - Nov 10, 2020

Chào Thu Hiền, Hiền cho mình hỏi bạn đã cài đặt Office 365, phần mềm Islide và các tiện ích khác trong khóa học đầy đủ như hướng dẫn chưa ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thu Huyền 18:11 - Nov 11, 2020

rồi bạn hôm trước có bạn ở trung tâm cài cho mình qua ultra mà

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội