Manh Tran
Manh Tran
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 75 lượt xem

Không thấy tài liệu này "Free PDF Downlo] Sử dụng Power Query Cơ bản" ???

Không thấy tài liệu này "Free PDF Download] Sử dụng Power Query Cơ bản" ???
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 75 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Manh Tran 14:11 - Nov 10, 2020

Dear anh Mạnh, 

Nimbus đã đính kèm lại tài liệu. Cảm ơn anh Mạnh đã góp ý ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Manh Tran 00:12 - Dec 17, 2020

Không thấy tài liệu đính kèm add???

Vỗ tay vỗ tay
Manh Tran 23:12 - Dec 17, 2020

Hi bạn, ở phần Tài liệu tải về đó bạn: 

Vỗ tay vỗ tay
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội