Lê Nhã Uyên
Lê Nhã Uyên
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 388 lượt xem

khi mình tạo 1 Moudle và chạy như bài giảng trên và mình nhập lại thêm

Cho em 

khi mình tạo 1 Moudle và chạy như bài giảng trên. và mình nhập lại thêm sub 2 thay đổi cố định lại vậy . khi chạy nó sẽ chạy đoạn code sau và code đầu có sd k Thầy? em k hiểu chổ này

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 388 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lê Nhã Uyên 16:11 - Nov 12, 2020

chào bạn bạn có thể đẩy file lên không???

Vỗ tay vỗ tay
Lê Nhã Uyên 19:11 - Nov 12, 2020

em muon sua tung click vào user tren dong du lieu. thi code nay e sd nó xóa nguyen hang. thay hương dan em voi

Private Sub cMb_sua_Click()

'Dong dang click vao

Dim i As Long

 i = ActiveCell.Copy

'Sua tung noi dung tuong ung theo tung click

With Sheets("DULIEU")

Range("B" & i).Value = tb_etd.

Range("C" & i).Value = Me.cb_customer.Text

Range("D" & i).Value = tb_pod.Text

Range("E" & i).Value = tb_booking.Text

Range("F" & i).Value = Cb_line.Text

Range("G" & i).Value = cb_cont.Text

Range("H" & i).Value = cb_temp.Text

Range("I" & i).Value = tb_cut.Text

Range("J" & i).Value = cb_free.Text

End With

End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Lê Nhã Uyên 08:11 - Nov 13, 2020

Chào bạn code của bạn sẽ như sau:


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội