Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 82 lượt xem

bên ng ty e ký hộp đồng vào tháng 7 đến tháng 10 kê khai tăng lao động

Cô cho e hỏi bên công ty e ký hộp đồng vào tháng 7, đến tháng 10 kê khai tăng lao động của người này. E làm hồ sơ truy thu từ tháng 7/2020-09/2020 với mức lương 4.800.00đ. Bên bhxh làm biên bản truy thu với quá trinhg tháng 7/2020-09/2020 : tiền truy thu là 4.608.000đ chưa bao gồm lãi phát sinh. Đề nghị đơn vị đăng ký đóng bhxh cho người này trước ngày 16/11/22020. Vậy Cô cho e hỏi số tiền tổng bên công ty phải đóng đc tính như thế nào, tiền lãi phát sinh nữa , ecám ơn Cô.

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 82 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Tuyền 05:11 - Nov 13, 2020

Chắc do bạn làm hợp đồng lap động chính thức từu t7 đúng k? Lẽ ra bạn làm thử việc hoặc nội dung đào tạo thêm

để cho khỏi bị triu thu chứ. Khi bạn làm hd chính thức như vậy bh truy thu từ lúc làm chính thức đut từ 1 tháng dựa theo bảng lương của bạn, truy thu này tính nguyên theo tỷ lệ bh thôi k có phạt đâu

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội