Nguyễn Trung
Nguyễn Trung
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 260 lượt xem

Nếu thêm dòng trên database thì vùng dữ liệu có cập nhật theo k ợ

Nếu thêm dòng trên database thì vùng dữ liệu có cập nhật theo k ợ

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 260 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trung 09:11 - Nov 14, 2020

chào bạn với cách đặt tên nhanh sẽ không cập nhật bạn xem thêm cách đặt tên bằng công thức nha:

https://gitiho.com/blog/huong-dan-tao...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội