Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Thảo luận 46 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 314 lượt xem

không tải được file Quản lý nhân sự Mẫu

không tải được file Quản lý nhân sự - Mẫu

Thảo luận 46 câu trả lời
Lượt xem 314 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 10:11 - Nov 16, 2020

Chào bạn bạn kích vào tải tài liệu

chọn phần mềm quản lý nhân sự - mẫu nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 15:12 - Dec 15, 2020

CẢm ơn thầy!!!qua khóa học e tự viết được code rồi nhưng e đang vướng 1 chỗ trong  code của em mà e chưa nghĩ ra ý tưởng!!!thầy tư vấn jup e đc k thầy

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 16:12 - Dec 15, 2020

Chào bạn bạn có thể mô tả rõ hơn được không ạ?

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 16:12 - Dec 15, 2020

dạ để e gửi file và video ạ

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 16:12 - Dec 15, 2020

https://www.fshare.vn/file/manager e gửi link thầy xem jup e ạ!

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 16:12 - Dec 15, 2020

Chào bạn bạn có thể đẩy lên google drive được không ạ?

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 16:12 - Dec 15, 2020

dạ vâng

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 16:12 - Dec 15, 2020

thầy thử lại link này https://www.fshare.vn/file/W6S8GASVRY...

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 16:12 - Dec 15, 2020
Thảo Nguyên 16:12 - Dec 15, 2020

Chào bạn theo video và cách thiết kế của bạn thì mình đang không biết hội viên đó đi chơi cầu từ ngày nào? có thời gian mới biết theo số người trong sheets đó viết ra theo điều kiện được chứ.

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 16:12 - Dec 15, 2020

dạ thầy Cái này là thế này e là chủ sân!!!! cuối tháng e sẽ thu tiền hội viên để đóng tiền sân !!!!ai muốn đăng ký vô sân thì e sẽ điền vào form đky đó!!!nếu là sinh viên thì  tính 300k 1  tháng,còn là hội viên đã đi làm tiền tháng sẽ = tổng tiền sheet bảng giá chung - tổng tiền sinh viên sau đó / cho số người trong sheet hội viên tháng!!!!giả sử ở đây là  các bạn đã tham gia rùi!!!mình có sẵn danh sách chỉ cần tính tiền mỗi bạn phải trả!!ý tưởng của e là khi nhập tên ở sheet tính tiền từng thành viên thì sẽ duyệt trong sheet hoivien sinh vien va hoi vien da di lam xem nếu có trong hoi vien sinh vien thì = 300k cho mỗi bạn!!còn trong hội viên đi làm thì áp công thức như trên

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 17:12 - Dec 15, 2020

Mình hướng dẫn bạn nhé, đầu tiên bạn load ra toàn bộ danh sách trước, sau đó chạy một vòng lặp so sánh tên ở bảng tên với đối tượng nếu là sinh viên thì bạn cho bằng 300k luôn đúng không còn trường hợp còn lại .

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 17:12 - Dec 15, 2020

dạ đúng rùi thầy

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 17:12 - Dec 15, 2020

Chào bạn bạn sử dụng vòng lặp 1 lấy ra là sinh viên code mẫu dạng như sau bạn nhé:

Sub tinhtoan()

    Dim dcsv As Long

    dcsv = Sheet3.Range("A" & Sheet3.Rows.Count).End(xlUp).Row

    For i = 4 To dcsv

        Sheet6.Range("A" & i - 1) = Sheet3.Range("A" & i)

        Sheet6.Range("B" & i - 1) = 300000

    Next i

    dc = Sheet6.Range("A" & Sheet6.Rows.Count).End(xlUp).Row

    dchv = Sheet1.Range("A" & Sheet1.Rows.Count).End(xlUp).Row

    For j = dc To dcsv

        ''cong thuc tinh hoi vien

    Next j

End Sub


Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 12:12 - Dec 16, 2020

Giả su744 công thức của em thế này thì viết code sao ạ?   ''cong thuc tinh hoi vien

'('B?ng Giá Chung'!$B$11-('H?i Viên Sinh Viên'!$D$1*300000))/'H?i Viên Ðã Ði Làm'!$D$1)

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 12:12 - Dec 16, 2020

vì e k biết biểu diễn sang VBA  sao nên e mượn D1 để đếm xem có bao nhiêu sinh viên và D1 có bao nhiêu hội viên đã đi làm!!!k biết code chỗ này sao cho hợp lý thầy

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 12:12 - Dec 16, 2020

=IFERROR(IF(MATCH(A3,'Hội Viên Sinh Viên'!$A$4:$A$6,0)>0,"300000",0),('Bảng Giá Chung'!$B$11-('Hội Viên Sinh Viên'!$D$1*300000))/'Hội Viên Đã Đi Làm'!$D$1)

E dùng công thức này thì tính ra được từng người nhưng thấy cách thầy hay hơn!!!thầy chỉ e với!!!e cảm ơn

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 13:12 - Dec 16, 2020

Chào bạn bạn thay họi viên đi làm phần d1 vào một vòng lặp nhé, thây d1 là i và công thức tương tự nhé, bạn viết vào vòng lặp đi vướng đoạn nào hỏi chỗ đó.

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 14:12 - Dec 16, 2020

Sub TinhTien()

    Dim dcsv, dchv As Long

    dcsv = Sheet3.Range("A" & Sheet3.Rows.Count).End(xlUp).Row

    For i = 4 To dcsv

        Sheet6.Range("A" & i - 1) = Sheet3.Range("A" & i)

        Sheet6.Range("B" & i - 1) = 300000

    Next i

    dc = Sheet6.Range("A" & Sheet6.Rows.Count).End(xlUp).Row

    dchv = Sheet1.Range("A" & Sheet1.Rows.Count).End(xlUp).Row

    For j = dc To dchv

    Sheet6.Range("A" & j + 1) = Sheet1.Range("A" & i)

    Sheet6.Range("B" & j + 1) = "('B?ng Giá Chung'!$B$11-('H?i Viên Sinh Viên'!$D$1*300000))/'H?i Viên Ðã Ði Làm'!$D$1)"

    Next j

End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 14:12 - Dec 16, 2020
nó k ra  thầy ơi!
Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 14:12 - Dec 16, 2020

đoạn d1 này bạn thay bằng thứ tự A&j+1

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 14:12 - Dec 16, 2020

trước tiên đoạn i là nó duyệt sheet hội vien sinh viên nó ra toàn bộ tên những ai có tên sheet đó ok rùi!!!

tìm dòng cuối sheet tính tiền rùi ô A  nó sẽ duyệt bên sheet hội viên đi làm nhưng code trên e gửi n1o sai sai gì chưa duyệt đc thầy ơi!!!!còn tạm thời e sẽ điền công thức vào ô B để nó ra kết quả!!!

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 14:12 - Dec 16, 2020
thầy code jup e đoạn này với!!!
Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 14:12 - Dec 16, 2020

Chào bạn 'H?i Viên Sinh Viên'!$D$1*300000) không thấy D1 là 1 giá trị? H?i Viên Ðã Ði Làm'!$D$1 là gì nó không phải là con số


Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 14:12 - Dec 16, 2020

dạ cái đó e dùng coutnA để đếm coi Sheet đó có bao nhiêu người đó thầy VD sinh viên có 5 người thì nó bằng 5 !mục đích để tính tiền của hội viên đi làm = tổng tiền bên sheet bảng giá chung - (D1 lúc này là 5 *300.000)/D1 sheet hội viên đi làm (là số người  torng hôi viên đi làm) thì ra số tiền từng hội viên đi làm đó thầy

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 14:12 - Dec 16, 2020
chào bạn bạn có thể tạo ra 1 biến để đêm chỗ này nhé có nó chính là biến dòng cuối dcsv và dchv nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 14:12 - Dec 16, 2020

Bạn thử xem đúng không nhé:

Sub TinhTien()

    Dim dcsv, dchv As Long

    dcsv = Sheet3.Range("A" & Sheet3.Rows.Count).End(xlUp).Row

    For i = 4 To dcsv

        Sheet6.Range("A" & i - 1) = Sheet3.Range("A" & i)

        Sheet6.Range("B" & i - 1) = 300000

    Next i

    dc = Sheet6.Range("A" & Sheet6.Rows.Count).End(xlUp).Row

    dchv = Sheet1.Range("A" & Sheet1.Rows.Count).End(xlUp).Row

    For j = dc To dchv

        Sheet6.Range("A" & j + 1) = Sheet1.Range("A" & j)

        Sheet6.Range("B" & j + 1) = Sheet2.Range("B11").Value - ((dcsv - 3) * 300000) / (dchv - 3)

    Next j

End SubVỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 14:12 - Dec 16, 2020

k ra thầy ơi!!!

dc = Sheet6.Range("A" & Sheet6.Rows.Count).End(xlUp).Row

    dchv = Sheet1.Range("A" & Sheet1.Rows.Count).End(xlUp).Row

    For j = dc To dchv

        Sheet6.Range("A" & j + 1) = Sheet1.Range("A" & j)

e thắc mắc chỗ j = dc to dchv mà dc = Sheet6.Range("A" & Sheet6.Rows.Count).End(xlUp).Row mà đang  cần tính Sheet1.Range & j đúng k ạ
Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 14:12 - Dec 16, 2020

Kết qur củ mình ra thế này:

biến dc ở đây làm phần để tính ra thứ tự tiếp theo ta ghi dữ liệu, dchv  là biến dùng để lưu lấy dữ liệu của sheets hội đi làm, duyệt vòng lặp như phần đầu

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 14:12 - Dec 16, 2020

sao của e chạy k ra!!!chạy ra sinh viên thôi còn sheet người đi làm thì k có

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 15:12 - Dec 16, 2020

https://drive.google.com/file/d/1XgaE...

Nà Thầy ơi!!!kết quả đúng là như vậy nè

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 15:12 - Dec 16, 2020

Chào bạn bạn xem kết quả nhé.


Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 15:12 - Dec 16, 2020

Thầy ơi có gì sai sai sao máy em vẫn k ra kết quả những ai trong sheet đã đi làm

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 15:12 - Dec 16, 2020

Sub TinhTien()

    Dim dcsv, dchv As Long, dc1, i, j, dc As Long

    dc1 = Sheet6.Range("A" & Sheet6.Rows.Count).End(xlUp).Row

    If (dc1 > 3) Then

    Sheet6.Range("A3:B" & dc1).ClearContents

    End If

    dcsv = Sheet3.Range("A" & Sheet3.Rows.Count).End(xlUp).Row

    For i = 4 To dcsv

        Sheet6.Range("A" & i - 1) = Sheet3.Range("A" & i)

        Sheet6.Range("B" & i - 1) = 300000

    Next i

    dc = Sheet6.Range("A" & Sheet6.Rows.Count).End(xlUp).Row

    dchv = Sheet1.Range("A" & Sheet1.Rows.Count).End(xlUp).Row

    For j = dc To dchv

        Sheet6.Range("A" & j + 1) = Sheet1.Range("A" & j)

        Sheet6.Range("B" & j + 1) = Sheet2.Range("B11").Value - ((dcsv - 3) * 300000) / (dchv - 3)

    Next j

End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 15:12 - Dec 16, 2020

đợi mình xíu mình gửi code lên bạn xem nhé.

Option Explicit

Sub TinhTien()

    Dim dcsv, dchv As Long, dc1 As Long, i As Long, j As Long, dc As Long

    dc1 = Sheet6.Range("A" & Sheet6.Rows.Count).End(xlUp).Row

    If (dc1 > 3) Then

            Sheet6.Range("A3:B" & dc1).ClearContents

    End If

    dcsv = Sheet3.Range("A" & Sheet3.Rows.Count).End(xlUp).Row

    For i = 4 To dcsv

        Sheet6.Range("A" & i - 1) = Sheet3.Range("A" & i)

        Sheet6.Range("B" & i - 1) = 300000

    Next i

    dc = Sheet6.Range("A" & Sheet6.Rows.Count).End(xlUp).Row

    dchv = Sheet1.Range("A" & Sheet1.Rows.Count).End(xlUp).Row

    For j = dc To dchv

        Sheet6.Range("A" & j + 1) = Sheet1.Range("A" & j)

        Sheet6.Range("B" & j + 1) = (Sheet2.Range("B11").Value - ((dcsv - 3) * 300000)) / (dchv - 3)

    Next j

End Sub


Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 15:12 - Dec 16, 2020

ra rồi thầy ơi!!!do e định dạng sai!!!dạ e cảm ơn thầy nhìu lắm!!!

tự nghĩ ra đề tự viết khó hơn khi học thầy ơi

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 15:12 - Dec 16, 2020

thầy ơi cột họ và tên e datavalidation tên trong sheet sinh viên và sheet đã đi làm thì sao ạ?

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 15:12 - Dec 16, 2020

datavalidation  mình chưa hiểu lắm bạn bạn có thể recon macro nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 09:12 - Dec 22, 2020

dạ e làm đc rùi thầy ơi!!!tks thầy nhìu!!

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 10:12 - Dec 22, 2020

Chúc bạn học tốt cùng gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 09:02 - Feb 03, 2021

file quản lý nhân sự này sử dụng sao ạ?có hướng dẫn k  thầy

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 11:02 - Feb 03, 2021

Chào bạn,

File này bên mình ko hướng dẫn mà chỉ public để học viên có mẫu để tìm hiểu thôi. Đây ko phải file dùng ngay vào thực tế mà chỉ dùng để học tập, tham khảo cách viết code để ứng dụng kiến thức trong khóa học thôi bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 10:04 - Apr 03, 2021

File quản lý nhân sự, chỗ quốc tịch định dạng ngày tháng năm, em chỉnh lại dữ liệu text mãi không được ạ. Mong được hỗ trợ ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 10:04 - Apr 03, 2021

Chào bạn, bạn xem trong control panel xem định dạng như thế nào?

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 10:04 - Apr 03, 2021

Định dạng vẫn bình thường ạ. Nhưng chỗ Quốc tịch lại bị định dạng là ngày tháng năm, nhưng mình có chỉnh lại text nhưng không được. ai có thể giúp mình với ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Nguyên 10:04 - Apr 03, 2021

Chào bạn bạn xem phần data valication đã đúng vị trí chưa nếu chưa đúng bạn có thể chọn lại

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội