Trương Thu Hiền
Trương Thu Hiền
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 84 lượt xem

tại sao tôi viết câu lệnh giống của mà trong anna lại ko chạy được

Thầy ơi tại sao tôi viết câu lệnh giống của thầy mà trong anna lại ko chạy được và báo lỗi invalid syntax của từ index

Câu lệnh như sau

For index in enumerate((range(1,6))

    print(index)

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 84 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trương Thu Hiền 09:11 - Nov 17, 2020

trong câu lệnh của bạn mình thấy đang thiếu dấu ":" của vòng lặp for. Còn lại bạn thử lại xem sao vì mình thấy không có vấn đề gì

Vỗ tay vỗ tay
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội