Nguyễn Thị Hoàng Minh
Nguyễn Thị Hoàng Minh
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 276 lượt xem

sao phần cố định dòng cột bằng chức năng Freez Pane này k có file luyện

Thầy ơi, sao phần cố định dòng- cột bằng chức năng Freez Pane này k có file luyện tập ạ?

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 276 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hoàng Minh 15:11 - Nov 19, 2020

Chào bạn bạn có thể để một file bất kỳ để luyện tập nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hoàng Minh 09:12 - Dec 04, 2020

Chào bạn bạn chọn vào một ô bất kỳ và vào view> freeze panes> freeze panes nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hoàng Minh 15:02 - Feb 27, 2021

Thầy ơi. Có thể vừa kết hợp cố định dòng và cột trên một file dc ko ah.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hoàng Minh 07:03 - Mar 01, 2021

Chào bạn được bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội