Tống Thu Hương
Tống Thu Hương
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 45 lượt xem

video 8 bi loi ko the mo duoc thay oi

video 8 bi loi ko the mo duoc thay oi

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 45 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tống Thu Hương 14:11 - Nov 20, 2020

mục 1. khái niệm về macro. thầy check lại nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Tống Thu Hương 14:11 - Nov 20, 2020

Chào bạn bạn thử F5 và xem lại nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Tống Thu Hương 15:11 - Nov 20, 2020

Cửa sổ của mình khi mở ra toàn 1 màu ghi, làm sao để hiện được khoảng trắng chứa đoạn mã nhỉ : https://imgur.com/a/6Fe1I47

Vỗ tay vỗ tay
Tống Thu Hương 17:11 - Nov 20, 2020

Chào bạn bạn kích đup vào chữ Module 1 nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội