Cô Hà
Cô Hà
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 32 lượt xem

trong bài 6 có mục mã hàng ID1599 mã này lấy o đâu vây ?

trong bài 6 có mục mã hàng ID1599.... ,mã này lấy o đâu vây Cô?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 32 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Cô Hà 00:11 - Nov 23, 2020

mã hàng hóa. vật tư  các bạn tự đặt để quản lý nhé

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội