Nguyễn Thị Ngọc Nga
Nguyễn Thị Ngọc Nga
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 73 lượt xem

Văn bản sau khi nhận về mới dùng Track Change để kiểm tra lại hay là thiết

Thưa thầy: Văn bản sau khi nhận về mới dùng Track Change để kiểm tra lại hay là thiết lập trước khi gởi đi ạ? em không hiểu xin Thầy giải thích thêm

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 73 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Ngọc Nga 10:11 - Nov 25, 2020

Mình phải thiết lập Track Change trước khi gửi đi đó bạn, để mình ghi lại được toàn bộ các hoạt động của người nhận chỉnh sửa trên file. 

Sau đó mình nhận lại file, thì mình sử dụng Accept hoặc Reject để đồng ý hoặc không đồng ý các chỉnh sửa đó.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội