PHAN THỊ OANH
 PHAN THỊ OANH
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 49 lượt xem

tẠI sao khi em mơ HTKK lẠI không khai đuoc to khai le phi mon bai và các to khai

tẠI sao khi em mơ HTKK lẠI không khai  đuoc to khai le  phi mon bai và các to khai khác nưa

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 49 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
 PHAN THỊ OANH 07:11 - Nov 26, 2020

bạn khai  ứng dụng báo lỗi gì

Vỗ tay vỗ tay
 PHAN THỊ OANH 10:11 - Nov 26, 2020

mở HTKK xong chọn vào phần Phí - Lệ phí/Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBA1) nhưng không vô để kê khai được 

Vỗ tay vỗ tay
 PHAN THỊ OANH 10:11 - Nov 26, 2020

bạn gỡ đi cài lại nhé của bạn cài bị lỗi rồi

Vỗ tay vỗ tay
 PHAN THỊ OANH 10:11 - Nov 26, 2020

https://imgur.com/a/jXP7w74 bị lôi này cô ạ

Vỗ tay vỗ tay
 PHAN THỊ OANH 14:11 - Nov 26, 2020

bạn cài chưa thành công, xem lại video để cài lại nhé bạn, nhớ khi cài xong máy hỏi khởi động máy thì bạn khởi động để hoàn tất cài đặt nhé, 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội