Nguyễn Thị Thanh Giang
Nguyễn Thị Thanh Giang
Thảo luận 9 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 365 lượt xem

Tài liệu tải về không mở được mở

Chào Thầy, Tài liệu tải về không mở được Thầy ơi, nhờ Thầy hướng dẫn cách mởThảo luận 9 câu trả lời
Lượt xem 365 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 16:11 - Nov 27, 2020

Chào bạn bạn tải về và cài đặt mới sử dụng được nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 16:11 - Nov 27, 2020

Dạ, cài đặt rồi. Còn tài liệu, đã tải về mà không mở được (họcexcel_doc789)

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 17:11 - Nov 27, 2020

Chào bạn bạn chụp giúp mình hình ảnh lỗi được không?

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 17:11 - Nov 27, 2020