Hoàng Thị Thu Hồng
Hoàng Thị Thu Hồng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 42 lượt xem

Các bạn có cách nào để hệ thống lại bộ 500 template này cho dễ hiểu hơn

Các bạn có cách nào để hệ thống lại bộ 500 template này cho dễ hiểu hơn không? Ví dụ như hệ thống theo ngành, theo lĩnh vực, ví dụ giáo viên thì nên dùng bộ nào, sinh viên bảo vệ luận án nên dùng bộ nào, nhân viên kinh doanh marketing thì nên dùng bộ nào. 


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 42 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Thị Thu Hồng 10:11 - Nov 28, 2020

Cảm ơn bạn đẫ góp ý bên mình sẽ điều chỉnh và sắp xếp vào thời gian sớm nhất.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội