Nguyên thị thụy Vû
Nguyên thị thụy Vû
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 172 lượt xem

chị tải tới đây

Chào Thầy

chị tải tới đây,Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 172 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyên thị thụy Vû 09:11 - Nov 30, 2020

Chào chị, chị đã tải được chưa nhỉ, đây là bước xác nhận để tăng cường bảo mật thôi, thực ra cũng không nhất thiết setup bước này, chị có thể skip