Võ Xuân Thành
Võ Xuân Thành
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 364 lượt xem

là1 Nếu mình không muốn tính NĂM mà tính THÁNG thì hàm vẫn để là Date hả2

Cho mình hỏi là:

1. Nếu mình không muốn tính NĂM mà tính THÁNG thì hàm vẫn để là Date hả.

2. Thầy hướng dẫn cụ thể dùm mình là khi nào dùng các Date, MonthNo, Ngày, Năm......


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 364 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Võ Xuân Thành 17:11 - Nov 30, 2020

Ở đoạn này, Date hay MonthNo hay Ngày, Tháng, Năm ... là để PBI xác định loại dữ liệu. 

Ví dụ khi chúng ta sử dụng Year(BirthDay), chúng ta cần để dạng Date, nghĩa là tính năm của 1 ngày cụ thể, nếu chúng ta chọn Month, PBI chỉ lấy dữ liệu Tháng của trường BirthDay, nên hàm Year ko thể ra kết quả, ví dụ, không thể tính Year(Tháng 12) - vì ko biết năm nào, nhưng có thể tính Year (05/12/2020). 

Đoạn này chúng ta có thể bỏ qua phần lựa chọn này, thì PBI sẽ mặc định chọn dạng Date.

Câu hỏi 2: Nếu bạn muốn lấy số Tháng mà ko lấy số ngày. Bạn vẫn viết DAX như vậy, kết quả sau đó, bạn định dạng cho nó là Tháng là được: