Vũ Huy Phương
Vũ Huy Phương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 102 lượt xem

Làm thế nào để 1 bảng hoặc 1 query mới từ query đã có sẵn

Làm thế nào để 1 bảng hoặc 1 query mới từ query đã có sẵn

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 102 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vũ Huy Phương 09:12 - Dec 03, 2020

Tức là bạn muốn apply các thao tác đã áp dụng cho 1 query vào 1 query mới đúng ko ?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội