Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh
Thảo luận 7 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 80 lượt xem

Tại sao mình mở file Powerpoint thì hiện bảng "New version found" mình chọn update

Tại sao mình mở file Powerpoint thì hiện bảng "New version found", mình chọn update thì sau đó mở lại file Powerpoint thì bị mất thanh Islide

Thảo luận 7 câu trả lời
Lượt xem 80 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hạnh 12:12 - Dec 03, 2020

Chào bạn bạn xem bài khác phục lỗi nhé, phần 1 bài 4

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hạnh 13:12 - Dec 03, 2020

nhờ thầy kết nối Ultral cài dùm em Islide được không, em cài hoài vẫn không được

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hạnh 14:12 - Dec 03, 2020

chào bạn bạn cho mình xin ultraview

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hạnh 15:12 - Dec 03, 2020

35036027 (6779)

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hạnh 15:12 - Dec 03, 2020
giờ mình hết giờ làm rồi , sáng mai sẽ nhắn Ultraview để nhờ thầy cài dùm
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hạnh 16:12 - Dec 03, 2020
chào bạn bạn cho mình vào giờ hành chính là được, cảm ơn bạn
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hạnh 09:12 - Dec 04, 2020

35036027 (6336) nhờ thầy vào cài Islide giúp em trong sáng nay giúp. Cảm ơn thầy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội