PHAN THỊ OANH
 PHAN THỊ OANH
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 87 lượt xem

Tại sao kết chuyển chi phí sản xuất chung Nợ TK 154 có TK 6273 6274 6278

Tại sao kết chuyển chi phí sản xuất chung Nợ TK 154, có TK 6273, 6274, 6278 cô ghi tên số hiệu chứng từ trùng nhau đều là "KC09" nhưng ở phần kết chuyển chi phí bán hàng Nợ TK 911, có TK 6411, 6413, 6418 cô ghi số hiệu chứng từ khác nhau  là " KC13", "KC14", "KC15"

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 87 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
 PHAN THỊ OANH 23:12 - Dec 03, 2020

kc thì nó cũng k liên quan đến phiếu gì đằng sau nên bạn có thể để thành từng chi phí, hay nhóm chi phí đều dc nhé

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội