Trần Phúc
Trần Phúc
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 118 lượt xem

Không hiểu tác dụng của phần Data credential lắm

Không hiểu tác dụng của phần Data credential lắm 

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 118 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Phúc 15:12 - Dec 04, 2020

Phần này liên quan đến bảo mật và quyền truy cập: 

- Owner's credentials: lựa chọn này cho phép bạn chia sẻ các báo cáo sử dụng nguồn dữ liệu này mà không yêu cầu người xem báo cáo phải có quyền truy cập vào nguồn dữ liệu.

- Viewer's credentials:  yêu cầu bất kỳ ai muốn xem báo cáo với nguồn dữ liệu phải có quyền truy cập vào dữ liệu.

Ví dụ bạn đẩy dữ liệu từ 1 file Google Sheet, người xem không có quyền truy cập vào file Google Sheet đó, với Owner's credentials thì người xem xem được Report, còn với View's Credentials thì người xem ko xem đc. Thông thường chúng ta sử dụng Owner's để có thể chia sẻ báo cáo nhưng ko chia sẻ dữ liệu cho mọi người

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội