Trần Phúc
Trần Phúc
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 147 lượt xem

file SALE data thiếu trường Mã Nhân viên kìa chán quá

file SALE data thiếu trường Mã Nhân viên kìa. chán quá

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 147 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Phúc 17:12 - Dec 07, 2020

Hi bạn, giảng viên đã kiểm tra lại file sale_data đính kèm, đúng là đã bị upload nhầm phiên bản không có Mã Nhân viên, nên bạn không có trường làm Join Keys, rất xin lỗi bạn, giảng viên xin gửi lại file sale_data có mã nv trong link này: https://drive.google.com/file/d/11YlO...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội