Nguyễn thị thu hiền
Nguyễn thị thu hiền
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 66 lượt xem

bên ng ty e là về lĩnh vực đào tạo và tư vấn thì e muốn cách tính

Cô ơi cho e hỏi bên công ty e là về lĩnh vực đào tạo và tư vấn thì e muốn hỏi cách tính giá thành một khoá học như thế nào khi trừ các khoản chi phí để có lợi nhuận ạ, và có thể phân bổ chi phí cố định vào khoá học đó như thế nào ạ

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 66 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn thị thu hiền 10:12 - Dec 10, 2020

lĩnh vực đào tạo, tư vấn thì giá vốn sẽ bao gồm: chi phí máy móc, thiết bị (vd máy tính các máy mà dùng đến cho đội vận hành/ tư vấn/ giáo viên dùng), chi phí mặt bằng cho việc gaingr dạy và tư vấn, chi phí lương của đội tư vấn/ dạy, và có cp khác liên quan đến đội tư vấn/ dạy ... thì bạn hạch toán vào giá vốn của bên bạn. Với kĩnh vực này nếu có các khóa tách biệt cụ thể bạn mới phải tính giá thanhfm nếu dạy các khóa đều nhau và ngắn hạn thì bạn cho luôn vào giá vốn vì dthu cũng phản ánh luôn trong kỳ mà.

Phân bổ tài sản thì bạn cũng xem như mô hình khác thôi, ts dùng bộ phận nào mình hạch toán vào tài khoản chi phí bộ phận đó

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội