Trần Phúc
Trần Phúc
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 208 lượt xem

còn một số loại biểu đồ chưa thấy giới thiệu như pivot table bar line area

còn một số loại biểu đồ chưa thấy giới thiệu như pivot table, bar line, area

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 208 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Phúc 17:12 - Dec 11, 2020

Hi Phúc, phần Pivot Table là bài 3.6, phần Bar Line là bài 4.3, phần Area thì khóa học chưa có nhưng cũng tương tự như các loại Visual khác thôi bạn nha. 

Vỗ tay vỗ tay
Trần Phúc 13:12 - Dec 22, 2020

Chào Thầy

Do muốn hiểu thêm lệnh / hàm CASE .... END

Tại
sao chỉ đúng khi kết quả sau THEN/ ELSE là hằng số hoặc 1 fileld có sẵn trong
database

(
như hình này)

Tại
sao không được phép sau THEN / ELSE là một phép tính hay là một calculated
measure ? ý HV muốn hỏi Thầy có Fuctionnào thay thế tương đương với trường hợp
đã nêu hay không ?

Cảm ơn Thầy ạ.


Vỗ tay vỗ tay
Trần Phúc 18:12 - Dec 22, 2020

Phần này của GDS rất yếu anh Mạnh à, chúng ta nên tạo thêm trường ở Google Sheet luôn, phần này chỉ cần sử dụng IF là xử lý được

Vỗ tay vỗ tay
Trần Phúc 08:12 - Dec 23, 2020

Cảm ơn Thầy . Đúng vậy, Do lệnh CASE ... END áp dụng hơn 3 điều kiện, nhưng làm khó khăn quá nên phải xử lý trước Google Sheet rồi ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội