Tam Chu
Tam Chu
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 188 lượt xem

Trường hợp cần kiểm tra đoạn ở giữa thì sao bạn? Đoạn đầu và đoạn

Trường hợp cần kiểm tra đoạn ở giữa thì sao bạn? Đoạn đầu và đoạn cuối đúng? 

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 188 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tam Chu 09:12 - Dec 15, 2020

Chào bạn bạn đặt debug và ấn f5 đên điểm bạn muốn kiểm tra đúng hay sai và xem code đó đang chạy thế nào? tại sao lại sai.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội