Lâm Thị Tuyết Thơm
Lâm Thị Tuyết Thơm
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 54 lượt xem

oi sao em khong tai được bộ chứng từ thực tế vậy

Cô oi sao em khong tai được  bộ chứng từ thực tế vậy cô

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 54 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lâm Thị Tuyết Thơm 11:12 - Dec 16, 2020
tại bài 1 chương 1, bạn nhấn chứ tài liệu khóa học rồi tải về bạn nhé 
Vỗ tay vỗ tay
Lâm Thị Tuyết Thơm 11:12 - Dec 16, 2020

Khong được cô oi

Vỗ tay vỗ tay
Lâm Thị Tuyết Thơm 11:12 - Dec 16, 2020
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội