Trần Thị Kim Thuyết
Trần Thị Kim Thuyết
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 130 lượt xem

mình muốn thể hiện phần trăm cũng như thể hiện số trên biểu đồ như

mình muốn thể hiện phần trăm cũng như thể hiện số trên biểu đồ như thế này thì dùng công cụ gì Ad


Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 130 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Kim Thuyết 18:12 - Dec 22, 2020

Cái này mình tạo một Visual dạng Card, còn thể hiện % hay dạng số như 110M, nó phụ thuộc và Format của Dữ liệu. 

- Ví dụ Card Visual này dạng Dữ liệu là Whole Number: 

- Còn Card Visual này dạng Dữ liệu là %

Bạn lưu ý là nên tại 1 measure tính chỉ số và Format cho measure đó là được

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Kim Thuyết 10:12 - Dec 25, 2020

DẠNG BIỂU ĐỒ NÀY TÊN LÀ BIỂU ĐỒ GÌ Ạ?

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Kim Thuyết 10:12 - Dec 25, 2020

DẠNG BIỂU ĐỒ NÀY TÊN LÀ BIỂU ĐỒ GÌ Ạ?

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Kim Thuyết 16:12 - Dec 27, 2020

Các dạng biểu đồ ở trên là: 

1. KPI

2. Cái này mình không chắc nhưng khả năng là Bullet Chart trong phần Get More Visual: