Tăng Cao Phong
Tăng Cao Phong
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 120 lượt xem

giáo có thể xin file bài giảng được không ạ ? Vừa nghe vừa

Dạ thầy giáo có thể cho em xin file bài giảng được không ạ ? Vừa nghe vừa chép bài hơi khó ạ