Hoang Manh Hung
Hoang Manh Hung
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 108 lượt xem

bài tập ở trang 81 trong ebook bài tập thực hành tạo cột HalfYear theo yêu

Chào giảng viên cho tôi hỏi bài tập ở trang 81 trong ebook, bài tập thực hành  tạo cột HalfYear theo yêu cầu tôi viết ra công thức: =if('Calendar'[MonthNumberOfYear]<7,"H1","H2") nhưng bị báo lỗi.

Tôi muốn hỏi thêm nữa là: tôi để "7", thì ở phần gợi ý công thức sẽ chuyển qua Result True còn nếu không có "" tôi viết nó vẫn bị nằm ở Logical Test. Xin vui lòng giải đáp giúp tôi.


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 108 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hoang Manh Hung 13:01 - Jan 07, 2021

Cái này mình thấy một phần do phiên bản Excel đấy, nếu để "7" mà nó chuyển qua ResultIfTrue thì để như vậy thôi, quan trọng trong công thức là đủ các cấu phần. Còn cấu trúc của hàm đúng hoàn toàn rồi.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội