Phan Thị Hương Giang
Phan Thị Hương Giang
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 198 lượt xem

em có một dư liệu data là 485 và em dùng hàm vlookup qua một file khác muốn

em có một dư liệu data là 48,5 và em dùng  hàm vlookup qua một file khác muốn đổi thành 48,500 thì em dùng vlookup xong đóng ngoặc cả công thức đó nhân với 1000 nhưng  trả ra kết quả và N/A. Vậy cho em hỏi trong trường hợp này em cần làm công thức gì ạ. Em cảm ơn nhiều

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 198 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan Thị Hương Giang 08:01 - Jan 04, 2021

Trường hợp này của bạn sẽ cần hiểu như sau:

- Giá trị cần tìm là số 48500

- Giá trị đang có là 48.5

Bạn muốn từ giá trị đang có chuyển thành giá trị cần tìm để dùng hàm Vlookup thì làm như sau:

- Giả sử giá trị đang có đặt tại ô A3

- Công thức: =VLOOKUP(A3*1000, Vùng tìm kiếm, Cột kết quả, 0)

Vỗ tay vỗ tay
Phan Thị Hương Giang 17:01 - Jan 08, 2021

Em cảm ơn chuyên ra nhiều nhưng nó vẫn chưa ra kết quả như em đang muốn. ý của em là em có một sheet data ví dụ như sau:

Nguyen Van A 48.5
Nguyen Van B 58.5

Và bên một sheet khác em có dữ liệu chung là NGUYEN VAN A, NGUYEN VAN B và em cần làm ra kết quả là Nguyen Van A: 48,500, NGuyen Van B: 58,500. Em cần dùng công thức nào ạ. e cảm ơn nhiều

Vỗ tay vỗ tay
Phan Thị Hương Giang 09:01 - Jan 09, 2021


Bạn xem hình trên có thể thấy:

1. Với hàm VLOOKUP:

_Tham chiếu Tên so với Sheet1 để lấy thông tin kết quả điểm

2. Với hàm Text:

_Kết quả thu được bởi hàm VLOOKUP sẽ là 48.5, không hiển thị ngay ở dạng 48.500

_Phải dùng hàm TEXT để thay đổi cách hiển thị con số này: định dạng dưới cách "#,##0.000"

Có ý nghĩa:

+ Dấu # thể hiện các con số bất kỳ

+ Các số 0 thể hiện số chữ số (mỗi số 0 đại diện cho 1 chữ số) => Có 3 chữ số sau dấu thập phân

---

Ngoài ra bạn có thể định dạng (format cell) cho cột kết quả dưới dạng Number, có 3 chữ số phần thập phân (Decimal places = 3)

Vỗ tay vỗ tay
Phan Thị Hương Giang 17:01 - Jan 09, 2021
Em làm được rồi. E cảm ơn sự hỗ trợ của anh chị nhiều nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Phan Thị Hương Giang 09:01 - Jan 11, 2021

Chúc bạn học tốt cùng Gitiho!

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội