Hào Lâm
Hào Lâm
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 307 lượt xem

Âm thanh thực sự nhỏ vặn max volume mà vẫn be bé nhiều đoạn phải tua đi

Âm thanh thực sự nhỏ, vặn max volume mà vẫn be bé, nhiều đoạn phải tua đi tua lại để nghe

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 307 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hào Lâm 14:01 - Jan 07, 2021

Bạn đeo tai nghe học dễ hơi đó, bài giảng khóa này đúng là bị nhỏ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội