Nguyễn vũ đức vượng
Nguyễn vũ đức vượng
Thảo luận 9 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 127 lượt xem


Thảo luận 9 câu trả lời
Lượt xem 127 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn vũ đức vượng 12:01 - Jan 07, 2021

E muốn bo góc tròn cho các shape này thì làm ntn vậy thầy?

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn vũ đức vượng 12:01 - Jan 07, 2021


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn vũ đức vượng 12:01 - Jan 07, 2021

E muốn làm bo góc giống vầy đó thầy mà chưa biết cách làm. Mong thầy chỉ giúp

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn vũ đức vượng 14:01 - Jan 07, 2021

Chào bạn bạn vễ ra một hình thoi rồi chuột phải chọn Format Shape và làm như hình nhé.


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn vũ đức vượng 15:01 - Jan 08, 2021

của e là office 365 nó khác hay sao á thầy 

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn vũ đức vượng 15:01 - Jan 08, 2021


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn vũ đức vượng 15:01 - Jan 08, 2021

Chào bạn tại line bạn cho solid line nhé

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn vũ đức vượng 16:01 - Jan 08, 2021

cảm ơn thầy. E làm đc rồi

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn vũ đức vượng 16:01 - Jan 08, 2021

Chúc bạn học tốt cùng githo

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội