Duyên Mỹ
Duyên Mỹ
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 201 lượt xem

mình có cách nào để có 1 file excel mà link thẳng số vào powerpoint không

mình có cách nào để có 1 file excel mà link thẳng số vào powerpoint không ad nhỉ !

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 201 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Duyên Mỹ 14:01 - Jan 08, 2021
Chào bạn bạn xem chương 6 bài 6 nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Duyên Mỹ 14:01 - Jan 08, 2021

em thấy nội dung bài giảng đi qua, hoặc là có cái file excel ko định danh sẵn trong, ý e là e muốn link với 1 file excel lưu ngoài luôn ah QTV

Vỗ tay vỗ tay
Duyên Mỹ 15:01 - Jan 08, 2021

Chào bạn bạn coy phần đố vào power point nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Duyên Mỹ 20:03 - Mar 27, 2021

Chào thầy

làm sao để tăng độ rộng co các cột trong biểu đồ cột

Vỗ tay vỗ tay
Duyên Mỹ 10:03 - Mar 29, 2021

Chào bạn bạn làm như hình sau chuột phải vào biểu đồ chọn fomart data...


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội