Cô Hà
Cô Hà
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 46 lượt xem

trong phan kinh phí ng đoàncty mình k có thi nhập sô 0 dc k

trong phan kinh phí công đoàn.cty mình k có thi nhập sô 0 dc k cô

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 46 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Cô Hà 08:01 - Jan 13, 2021

bạn k đóng kinh phí công đoàn thì không có tiền chi ở mục công đoàn nhé

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội