Phạm Thanh Hải
Phạm Thanh Hải
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 39 lượt xem

Fiel thực hành không có đường link down tài liệu

Fiel thực hành không có đường link down tài liệu 

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 39 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thanh Hải 00:01 - Jan 17, 2021

Bạn tải về ở phần Tài liệu tải về nhé :

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thanh Hải 14:01 - Jan 17, 2021

Cảm ơn Giảng Viên

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thanh Hải 14:01 - Jan 17, 2021
Xin cho mình hỏi ? 
- Các file dữ liệu gốc mình dùng để đưa vào Power Pivot, trong Power Pivot mình đã dùng DAX để chỉnh sửa lại dữ liệu xong xuôi. 
- Nhưng sau đó File gốc mình có chỉnh sửa lại: Thêm hàng, thêm cột. Vậy lúc đó mình Refresh trong Power Pivot thì có gặp sự cố gì không ? 
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thanh Hải 22:01 - Jan 17, 2021

Hi bạn, nếu thêm hàng thì không sao, chỉ là bổ sung dữ liệu. Còn thêm cột thì không được, vì khi bạn thêm cột là thay đổi cấu trúc dữ liệu. Power Query nhận dữ liệu theo cấu trúc.

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thanh Hải 07:01 - Jan 18, 2021

Xin cảm ơn

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội