Huỳnh Ngọc Lợi
Huỳnh Ngọc Lợi
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 67 lượt xem

Làm thế nào để khi chon folder chứa các file được mở thì các file đã mở

Làm thế nào để khi chon folder chứa các file được mở, thì các file đã mở rồi không mở lại lần 2.

Thầy viết code giúp. 

Cảm ơn Thầy !

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 67 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Ngọc Lợi 08:01 - Jan 18, 2021

Tùy theo phương pháp bạn dùng để lấy dữ liệu:

- Nếu lấy bằng cách tự động thu thập từ tất cả các file trong folder thì bạn ghi đè lên dữ liệu cũ (coi như lưu vào 1 bảng mới, xóa sạch dữ liệu đã lưu trước đó thay bằng dữ liệu mới).

- Nếu lấy bằng cách chọn từng file trong folder thì bạn lưu nội dung mới vào dòng cuối + 1 (không xóa dữ liệu đã lưu trước đó)

Ngoài ra bạn có thể phân biệt riêng các file đã lưu, file chưa lưu bằng cách:

- Tạo 1 vùng (trong 1 sheet nào đó) để ghi lại các file đã được dùng để lưu dữ liệu => gọi là danh sách file

- Sau đó mỗi khi bạn chọn folder, bạn sẽ duyệt từng file trong folder, file nào chưa xuất hiện trong danh sách file thì lấy dữ liệu của file đó, còn file đã có trong danh sách thì bỏ qua (dùng vòng lặp Do... while). Chú ý là file được lấy dữ liệu sẽ tiếp tục được nạp vào danh sách (tại vị trí dòng cuối danh sách + 1)

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Ngọc Lợi 11:01 - Jan 18, 2021

Cảm ơn Thầy nhiều !

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội