Võ Hồng Duy 
Võ Hồng Duy 
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 271 lượt xem

Nếu các file excell các trường ko giống nhau thì mình có thể dùng đc power

Nếu các file excell các trường ko giống nhau thì mình có thể dùng đc power query ko, nếu đc Pp làm như thế nào. Cảm ơn.

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 271 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Võ Hồng Duy  21:01 - Jan 23, 2021

Các trường không giống nhau thì rất khó để dùng Power Query có thể tự động ghép đúng bạn à. Bạn phải xử lý dữ liệu trước khi cho vào folder. 

Bạn có thể chọn file có nhiều trường nhất làm sample, nhưng thường rất dễ bị ghép sai.

Vỗ tay vỗ tay
Võ Hồng Duy  13:01 - Jan 24, 2021

Vậy các trường khác nhau có thể dùng power pivot đc không A, vì e bên ngành xây dụng nên báo cáo nhiều bộ phận khác nhau: Công trình báo sản lượng, Kế toán báo giá trị thanh toán...

Vỗ tay vỗ tay
Võ Hồng Duy  16:01 - Jan 24, 2021
Bạn chụp ảnh hoặc gửi data mẫu cho mình để mình tư vấn cách xử lý nhé. Ngoài Power Query cũng có nhiều cách để ghép file nữa 
Vỗ tay vỗ tay
Võ Hồng Duy  20:01 - Jan 26, 2021

BẢNG TỎNG HỢP

BẢNG SẢN LƯỢNG 


BẢNG THANH TOÁN


MỤC ĐÍCH: ĐƯA GIÁ TRỊ CỦA BẢNG SẢN LƯỢNG VÀ THANH TOÁN VÀO BẢNG TỔNG HỢP (LƯU Ý: CÓ NHIỀU ĐẦU MỤC CÔNG VIỆC, VÀ NHIỆU DỰ ÁN)

Vỗ tay vỗ tay
Võ Hồng Duy  14:01 - Jan 27, 2021

Phần này chúng ta không gộp file, mà dùng PowerPivot và Pivot Table là làm được mà bạn.

- Đầu tiên, bạn quy chuẩn dữ liệu về theo kiểu bảng, chứ không để kiểu có cả gộp ô. Phần này bạn học kỹ về Power Query.

- Sau đó chúng ta dùng 1 trường làm Key, phải Unique (riêng biệt), như trong dữ liệu này mình hiểu các hạng mục chi phí sẽ lặp lãi, mã dự án khác nhau, nên khả năng phải tạo 1 trường gộp kiểu: DA02Cap313101 (Concatenate của 3 trường Mã DA, Cấp Code, Code)

- Sau đó thì dùng Pivot Table, Row là có các trường Mã DA, Cấp Code, Code - Value là các trường giá trị.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội