Phan Thuỳ Dương
Phan Thuỳ Dương
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 89 lượt xem

Đối với F8 trên laptop không sử dụng để chạy được đoạn code là sao

Đối với F8 trên laptop không sử dụng để chạy được đoạn code là sao thầy

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 89 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan Thuỳ Dương 22:01 - Jan 27, 2021

thầy hướng dẫn trường hợp muốn chạy thử code trên laptop với ạ, để test từng đoạn code ấy

Vỗ tay vỗ tay
Phan Thuỳ Dương 08:01 - Jan 28, 2021

Chào bạn bạn cần bắt dubug rồi chạy bằng F5 hoặc Fn+F5 khi code bắt đầu chạy ấn F8 hoặc Fn+F8 trên bàn phím nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội