Nguyễn Quang Tuệ
Nguyễn Quang Tuệ
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 70 lượt xem

Mình mới học đến chương 2 có 1 chút vướng mắc muốn cụ thể như

Mình mới học đến chương 2 có 1 chút vướng mắc muốn hỏi, cụ thể như sau:

1. mình có 4 macro lần lượt như bài giảng, sau đó mình tạo 1 sub mới DinhDang_TongHop, vậy làm cách nào gọi 4 macro đó vào sub mới DinhDang_TongHop

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 70 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Quang Tuệ 09:01 - Jan 28, 2021

Chào bạn bạn theo cú pháp sau

Sub Dinhdang_tonghop
call macrro1
call macro2
end sub
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội