Phạm Đức Huy
Phạm Đức Huy
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 224 lượt xem

như vậy cùng một giá trị nhập vào ví dụ 43252 thì làm như thế nào để

Thầy giáo cho em hỏi, như vậy cùng một giá trị nhập vào ví dụ 43252 thì làm như thế nào để nhập vào là định dạng số và làm thế nào để nhập vào là định dạng text?

Trong ví dụ ở bài giảng:

- Nếu muốn chuyển giá trị 43252 ở ô A4 sang dạng số thì phải làm như thế nào?

- Nếu muốn chuyển giá trị 43252 ở ô A5 sang dạng text thì phải làm như thế nào?

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 224 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Đức Huy 18:02 - Feb 09, 2021

Chào bạn

Muốn chuyển sang số bạn dùng hàm value(số cần chuyển)

Muốn chuyển sang text bạn dùng hàm trim(số cần chuyển)

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Đức Huy 22:02 - Feb 28, 2021

Như vậy là sẽ phải sửa gián tiếp bằng cách dùng hàm và kết quả sẽ nằm trong một ô có hàm value/trim. Như vậy thì tại ô A4 sẽ phải gõ =Value(43252). Như vậy khi thay đổi giá trị thì lại phải sửa trong công thức. Có cách nào khác mà ko cần dùng hàm ko thầy giáo?

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Đức Huy 13:03 - Mar 01, 2021

chào bạn phải dùng hàm để chuyển đã nhé, rồi copy pates values(123) để lưu

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông