Nguyễn Hoàng 
Nguyễn Hoàng 
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 66 lượt xem

code ô B1 phải là số và gồm 8 ký tự viết thế nào vậy

Hi thầy

code ô B1 phải là số và gồm 8 ký tự viết thế nào vậy thầy .

Cảm ơn thầy

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 66 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng  10:02 - Feb 18, 2021

Chào bạn bạn muốn ký tự bất kỳ hay sao ạ?

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng  10:02 - Feb 18, 2021

8 ký tự là số hết thầy . tại em đang làm điều kiện để vba run khi ô đó phải là số và gồm 8 ký tự .

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng  10:02 - Feb 18, 2021

em đang viết code này

If ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("C7").Value <> Number Then

nhưng muốn thêm điều kiện là số và phải là 8 ký tự .

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng  11:02 - Feb 18, 2021

chào bạn bạn dùng thêm hàm ranbetwen nữa nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội