Vuong Hai Yen
Vuong Hai Yen
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 179 lượt xem

Máy của mình báo "the file format or file extension "xlsmxlsx" is not valid" là thế

Máy của mình báo "the file format or file extension ".xlsm.xlsx" is not valid" là thế nào ạ?

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 179 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vuong Hai Yen 13:02 - Feb 19, 2021

bạn đặt lại tên file nhé, 1 tên file sẽ gồm:

tên file + đuôi file

trong đó đuôi file thường có dạng .xlsm hoặc .xlsx (nhưng ko được cùng lúc có 2 tên này dạng .xlsm.xlsx)

Bạn đặt lại phần đuôi file chỉ cần .xlsm là được.

Vỗ tay vỗ tay
Vuong Hai Yen 13:02 - Feb 19, 2021

Chào bạn do bạn chưa hiện đuôi file lên khi lưu nó xảy ra lỗi đó

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông