Ngô Mạnh Tiến
Ngô Mạnh Tiến
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 92 lượt xem

Sử dụng hàm subtotal để đánh số thứ tự mình thấy rất hữu ích Tuy nhiên

Sử dụng hàm subtotal để đánh số thứ tự mình thấy rất hữu ích. Tuy nhiên khi đánh số thứ tự mà dòng tiếp theo để trống nhưng dòng tiếp theo của dòng để trống muốn đánh số thứ tự tiếp theo thì phải làm như nào, nếu không nó sẽ bị gián đoạn tại dòng để trống

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 92 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Ngô Mạnh Tiến 10:02 - Feb 20, 2021


Vỗ tay vỗ tay
Ngô Mạnh Tiến 11:02 - Feb 20, 2021

Ở ví dụ của bạn có thể thấy phần bên dưới là 1 nội dung riêng, được tách khỏi nội dung phía trên.

Do đó việc đánh số thứ tự sẽ cần chú ý:

1. Có thể đánh lại từ 1 cho phần bên dưới (viết lại công thức subtotal tính từ vị trí này) => cách này phù hợp nhất.

2. Nếu muốn đánh số tiếp theo thì công thức vẫn dùng bình thường. Ở đây mình thấy vị trí đánh stt là 86 có 2 lần xuất hiện, lần thứ 2 không có nội dung gì. Bạn cần xem lại việc đánh số thứ tự ở đây.

Có thể kết hợp công thức:

=IF(Cột đếm = "", "", SUBTOTAL(....))

để không hiển thị kết quả hàm subtotal trong trường hợp ô đó không có nội dung gì.

Trường hợp stt 88 chưa đúng thì bạn sẽ trừ thêm 1 đơn vị trong công thức đánh stt (không tính dòng chữ PHÍM TẮT)

Vỗ tay vỗ tay
Ngô Mạnh Tiến 07:02 - Feb 22, 2021

ok, thanks bạn

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội