Do thi ly
Do thi ly
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 289 lượt xem

MÌnh đang cần tạo một bảng xuất nhập tồn tự động nhập vào bảng số

MÌnh đang cần tạo một bảng xuất nhập tồn tự động. nhập vào bảng số liệu nhập và giao sẽ tự động nhảy sang trang tồn kho

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 289 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Do thi ly 11:07 - Jul 28, 2021

bạn tạo từng sheet cho Nhập - Giao - Tồn, rồi lập công thức kết chuyển kết quả qua là xong. 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội