Crazy Carmen
Crazy Carmen
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 162 lượt xem

nếu chỉ có tiêu đề thì k có ctrl+ mũi tên xuống đc mà phải làm mấy dòng

nếu chỉ có tiêu đề thì k có ctrl+ mũi tên xuống đc. mà phải làm mấy dòng đầu trước mới dùng được có đúng k?

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 162 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Crazy Carmen 15:03 - Mar 04, 2021

Xin lỗi bạn do cv cá nhân gv bận mấy ngày, nay mới quay trở lại công việc.

Về câu hỏi, bạn không cần làm mấy dòng đầu đâu, chỉ có tiêu đề thì sự kiện "ctrl+mũi tên xuống" , sau đó click thêm "mũi tên xuống" vẫn cho kết quả là xuống dòng trống tiếp theo sau dòng tiêu đề, khi có dữ liệu thì là xuống dòng trống tiếp theo sau dòng dữ liệu cuối. Nên ko cần phải có mấy dòng đầu trước nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Crazy Carmen 21:03 - Mar 11, 2021

để mình làm thử.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội